Yönetim

Bölüm Başkanı
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Prof.Dr. CEVZA MELEK KAZEZYILMAZ ALHAN
Bölüm Başkanı Yrd.
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Doç.Dr. BARIŞ SAYIN
Bölüm Başkanı Yrd.
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Dr.Öğr.Üyesi DİLEK EREN AKYÜZ