Öğrenci


“Değerli Öğrenciler, bu web sayfası sizleri Erasmus Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki linkleri kullanabilir ya da benimle temasa geçebilirsiniz.”
İnşaat Mühendisliği Bölümü Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Savaş Erdem

 

ERASMUS PROGRAMININ AMACI NEDİR? (http://www.ua.gov.tr)

Programın amacı Avrupa’da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa’da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

Program, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜMÜZÜN ANLAŞMASI OLAN ÜNİVERSİTELER
  Ruhr Universitaet Bochum(2009 – 2013)a.Lisans Öğrencisi 2 kişi / 6 ayb. Yüksek Lisans Öğrencisi 2 kişi / 6 ay
 1. Universite de Orleans(Aralık 2010 itibariyle anlaşma için yazışmalar devam etmektedir.)a. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında toplam 2 öğrencinin kalabileceği süre toplam 18 ay

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da ,
 • Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye’de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmak veya ilgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye’de bir işte çalışıyor olmak veya Türkiye’de yaşıyor olmak
 • İstanbul Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans veya lisans üstü)
 • Üniversitedeki 1.sınıfın 1. yarıyılını tamamlamış olmak
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,0/4,00 olmalı (lisans öğrencileri)
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

 

DEĞERLENDİRME VE SEÇME İŞLEMLERİ (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim)
  Erasmus değişimine başvuran aday öğrencilerin dil düzeyinin belirlenmesi için İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nde yabancı dil sınavı (Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca gibi) yapılmaktadır. Başvuruda bulunan tüm öğrenciler gidecekleri dönem için düzenlenen bu sınava katılmak zorundadırlar. Gidecekleri üniversitenin veya programın eğitim dili hangisi ise, o dilden sınva girme zorunluluğu vardır. Sınavı geçme barajı 50 dir.
 • Mülakatlar kaldırılmıştır.
 • Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak seçilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Başvuruları değerlendirirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
 • Akademik başarı düzeyi (AGNO) : % 50
 • Dil düzeyi : % 50
 • ÖNEMLİ : Erasmus hibesi Avrupa Komisyonu aracılığı ile Ulusal Ajans tarafından sağlanmaktadır. Bu nedenle gerçekleşen seçim süreci bir ön seçimdir. Ulusal Ajans tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan bütçe dahilinde talepler karşılanacaktır.

 

HANGİ TARİHLERDE NELER YAPILIR? (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim)

Ekim ayından itibaren:

  Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus koordinatörlerinin öğrencileri Yaşam Boyu Öğrenme/ Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, programa ilişkin başvuru tarihleri ve başvuru süreçleri hakkında afiş ve toplantılarla bilgilendirmeleri.

Şubat ortası-Mart ortası:

  Öğrencilerin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul koordinatörlerine başvurmaları ve “Ön Başvuru Formlarını” doldurmaları.

Mart sonu:

  Fakülte/Bölüm/Yüksekokul’larda Yabancı Dil Sınav tarihlerinin ilan edilmesi.
 • Yabancı dil sınavına katılacak aday öğrencilerin (isimlerinin, öğr.no.’larının, AGNO’larının, iletişim bilgilerinin ve hangi yabancı dilden sınava katılacaklarının) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na bildirilmesi.

Mart’ın son haftası-Nisan’ın ilk/ikinci haftası:

  Yabancı Dil Sınavının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılması.
 • Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na iletilmesi
 • Yabancı Dil Sınav sonuçlarının İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından Fakülte/Bölüm/Yüksekokul Erasmus Koordinatörlerine bildirilmesi.

Nisan’ın üçüncü haftası-Mayıs’ın ilk haftası:

  Nihai sonuçların (AGNO ve Dil Puanı) Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na (Erasmus Koordinasyon Komisyonu’na) iletilmesi
 • Erasmus değişimine başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde Fakülte/Bölüm/Yüksekokul’ların ilan panolarında ve internet sayfasında ilan edilmesi
 • Gidecek olan öğrencilerin isimleri ile gidecekleri üniversitelerin isimleri, hangi dönem gidecekleri ve ne kadar süre ile kalacaklarının Dekanlık üst yazısı ile İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na iletilmesi

Mayıs ayı içerisinde:

  Erasmus programı ile Güz döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin yurt dışındaki üniversite/fakülte koordinatörlerine “Öğrenci Başvuru Formu (Student Application Form)” ile bildirilmesi ve gerekli başvuru işlemlerinin yapılması.

Haziran ayı içerisinde:

  Erasmus programı ile Güz döneminde yurt dışına gidecek olan öğrencilerin İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na yönlendirilmesi. Buradan alınacak olan evraklar şunlardır: “öğrenci pasaportu çıkartmak için yazı” ve “vize başvuru” yazısıdır.
 • İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu tarafından giden öğrenciler için düzenlenen oryantasyon toplantı tarihinin Fakülte/Bölüm/Yüksekokul’larda ilan edilmesi ve koordinatörler tarafından katılımın sağlanması.

Haziran-Temmuz ayları:

  Güz döneminde gidecek olan öğrencilerin gitmeden önce İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na gelerek kendilerine verilen ve doldurmaları gereken evraklar şunlardır: “Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi”, “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)”, “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Öğrenciler İçin İstenen Bilgiler Formu”.

Ocak-Şubat ayları:

  Güz döneminde yurt dışına gitmiş olan Erasmus öğrencilerin eğitim dönemleri bittiğinde İstanbul Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu’na gelerek teslim etmeleri gereken evraklar şunlardır: “Öğrenim Sözleşmesi/Anlaşması” (Learning Agreement)”, “Erasmus Öğrenci Faaliyet Raporu Formu”, “Not Dökümü (gittiği kurumdan transkript)” ve “Katılım Belgesi (Letter of Attendance)”.

HİBE MİKTARLARI  (http://www.istanbul.edu.tr/uaik/ABegitim)

2009/2010 Akademik yılında öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenen dört ülke kategorisine göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

KategoriÜlkelerHibe Miktarı (Avro)
IBulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya ve Türkiye *300
IISlovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan, Malta ve GKRY400
IIIBelçika, Almanya, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Finlandiya, ve İsveç500
IVFransa, Danimarka, İrlanda ve İngiltere (UK)600